Park Santoška

Park Santoška je cennou plochou zeleně v centrální části Smíchova.  Má nezaměnitelnou atmosféru krajinářského parku, který obklopuje původně barokní, dnes novogotickou usedlost Santoška. Z historických vinic se do dnešní doby nic nezachovalo, park zdobí alespoň pozůstatky původní výzdoby (socha bohyně Flóry, ozdobná vstupní brána).  Je to místo příjemných procházek a milých setkání s nezaměnitelnými výhledy na panorama Vyšehradu.

V roce 2020 prošel park celkovou rekonstrukcí, zaměřenou na novou podobu cestní sítě, nezbytné zásahy na stávajících dřevinách a řešení problematických jevů. Cílem rekonstrukce nebylo park významněji přetvářet, spíše dodat mu lesk a eleganci v částech, kde je místní návštěvníci ocení.

Vznikly zde nové příležitosti pro aktivní a pasivní odpočinek, s respektem k historické hodnotě prostoru. Pomocí trvalkových výsadeb byla podpořena hlavní osa parku. Nové keřové výsadby pak byly doplněny do okrajových partií porostu.

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544