Park Okružní v Prostějově

Malá parková realizace v duchu trendu modrozelené infrastruktury. Objekt netradičně realizován před výstavbou bytových domů, pro které bude tvořit retenční a vsakovací území dešťových vod. Pro tento účel byla navržena malá vodní plocha ve formě železobetonové nádrže s vysokým zásypem kameniva pro udržení čistoty vody a bezpečnosti. Voda z vodní nádrže přetéká do okolních ploch, které tvoří kreativně pojednaný poldr, vybavený vsakovacími hnízdy pro plynulý odtok nárazových vod. Vzniká poměrně architektonizovaný park, který je ovšem nastaven na jistou míru sukcesního vývoje, který postupem času bude překrývat tento počáteční a silný efekt.

 

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544