Park centra vzdělání a vědy UPOL

Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci se nachází na pozemcích přírodovědecké fakulty v Olomouci - Holici na ploše cca 12 000 m2. Vznikl na místě původních už dosloužilých skleníků, foliovníků, pařenišť, garáží a provozních budov. Je zeleným srdcem uprostřed nově postavených nebo zrekonstruovaných budov pro výuku a výzkum. Vizuálně je rozdělen do pěti částí: Evropa, Asie, Amerika, přírodní biotop-jezírko a švestkový sad. Každá z těchto částí a zároveň i park jako celek jsou popsány na informačních tabulích umístěných v parku. V částech nazvaných podle kontinentů jsou vysázeny stromy, které z nich pocházejí a které často mylně považujeme za naše domácí dřeviny. Přírodní biotop - jezírko je domovem pro mnoho druhů hmyzu, dokonce i chráněného. Je u něj příjemné, klidné posezení. Švestkový sad zůstal po ukončeném pokusu, byla škoda ho zlikvidovat a využil se pro výsev motýlí louky. V jeho těsné blízkosti se nachází broukoviště ( nabídka mrtvého dřeva) vybudované z velkých kmenů různých listnatých stromů. Biologickou rozmanitost ještě doplňují hmyzí hotely a ježkovníky. Park je přístupný veřejnosti, ale prioritně je využíván zejména studenty a pracovníky univerzity ke studiu, výuce, vědeckým pokusům, odborným a společenským akcím, odpočinku.

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544