O soutěži

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěž Park roku vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
P
ředmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době 1. 1. 2010 – 31. 5. 2017. Do soutěže mohly být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené parky. Díla do soutěže mohli přihlásit investoři, autoři projektu, případně firmy, které parky realizovaly. V roce 2017 bylo do soutěže přihlášeno 13 parků.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
– upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba. 
– je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti. 
 představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat a vzdělávat se. 
– podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.
 umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.
 slouží k usměrňování společenské objednávky.

Texty a fotografie publikované na této webové stránce poskytli přihlašovatelé, kteří zodpovídají za správnost uvedených údajů.

 

 

Vyhlašovatel:

Partneři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544